Descrierea dispozitivului experimental.

Pt verificarea legii lui Joule şi pt determinarea echivalentului mecanic al caloriei se foloseşte o instalaţie format dintr-un calorimentru, un resistor R, un ampermetru A, un voltmetru V, un întrerupător I şi o sursă de tensiune U. Capacul calorimetrului este prevăzut cu două borne la care se leagă rezitorul R a î acesta să se afle sub nivelul apei din calorimetru .

Mod de lucru:

1.Se determină prin cântărire masa ml a vasului calorimetric.

2. În calorimetru se introduce apă distilată (2/3) şi se cântăreşte. Prin diferenţă se află masa m2 a apei distilate.

3. Cu ajutorul unui termometru cu precizia 0,1 C se citeşte temperature iniţială t0 a apei şi calorimetrului .

4. Se închide întrerupătorul I

5. Se pune în funcţiune cronometrul.

6. Se notează valorule U şi I a curentului

7. După o perioadă de timp t, se întrerupe trecerea curentului prin circuit( se deschide întrerupătorul I) şi se măsoară tempetura finală (teta)

8. Cantitatea de căldură primită de vasul calorimetric şi de apa distilată va fi :
 Image

Reclame