1. Se calculează precizia termometrului Beckmann (valoarea celei mai mici diviziuni de pe tijă)
  2. Se verifică dacă termometrul este reglat în mod corespunzător;
  3. Într-un balon de 100 ml – Nacl în apă distilată, cu o concentraţie molecular egală cu unitatea
  4. Se pregăteşte un amestec refringerent format din două părţi gheaţă şi o parte NaCl şi se introduce în vasul crioscopului
  5. In eprubeta curată a crioscopului se introduce bara magnetică şi o cantitate din soluţia 1M, suficient pentru a acoperi rezervorul termometrului.
  6. Se notează valoarea t1 a diviziunii maxime la care se ridică mercurul în capilarul termometrului, valoare care reprezintă punctual de congelare al soluţiei
  7. Se repetă de 3 ori şi se calculează o valoare medie.Se aplică pentru 3 soluţii determinându-se punctele crioscopice corespunzătoare(t2,t3,t4)
  8. In final se determină în mod similar şi temperature de congelare a solventului pur(apă distilată) care reprezintă de fapt punctul zero al termometrului Beckmann pentru seria de determinări.
  9. Se determină coborârea punctului de congelare pentru fiecare soluţie în parte cu ajutorul relaţiei delta t=t0-t1
Reclame