TEORIA LEGĂTURII DE VALENŢĂ (LV)

 

Teoria consideră că în momentul în care se suprapun orbitalii atomici nedeformaţi pentru a forma orbitalul molecular, are loc cuplarea spinului celor doi electroni.

Astfel, la formarea moleculei de hidrogen, cei doi atomi se apropie unul de celălalt până când norii electronici se vor interpătrunde şi densitatea de electroni dintre cele două nuclee va creşte.

Forţele de respingere dintre nuclee vor scădea în intensitate, având în vedere ecranarea nucleelor de către norii electronici.

TEORIA  ORBITALILOR  MOLECULARI (TOM)

(LCAO  – Combinarea liniară a orbitalilor atomici)

Conform acestei teorii, la formarea legăturii covalente orbitalii atomici se contopesc dar în acelaşi timp se deformează, dând naştere la orbitali noi, ce cuprind întreaga moleculă – orbitali moleculari.

In acest proces, orbitalii atomici îşi modifică şi energia

Numărul orbitalilor moleculari rezultaţi este egal cu numărul orbitalilor atomici care se contopesc.

 

Astfel, dacă se contopesc doi orbitali atomici, vor rezulta doi orbitali moleculari:

– un orbital molecular cu energie potenţială mică  numit orbital de legătură;

– un orbital molecular cu energie potenţială ridicată, numit  orbital de antilegătură.

 

  1. Orbitalii de legătură rezultă prin însumarea funcţiilor de undă ale celor doi electroni; electronii care ocupă astfel de orbitali se vor afla, în  cea mai mare parte a timpului, în spaţiul dintre cele două nuclee.  Aceşti electroni au energia mai mică decât în atom şi vor stabiliza molecula.

b Orbitalii de antilegătură  rezultă prin scăderea funcţiilor de undă  ale celor doi electroni.

Electronii din orbitalii de antilegătură  se vor afla un timp foarte scurt în spaţiul dintre cele două nuclee. Au energia mai mare decât în atom şi  vor destabiliza molecula.

Completarea cu electroni a orbitalilor moleculari se face în ordinea crescătoare a energiei acestora.

Fiecare orbital se ocupă cu maximum doi electroni.

Orbitalii cu aceiaşi energie se vor ocupa mai întâi cu câte un electron şi apoi cu cel de al doilea.

Reclame