Sunt soluţii constituite din două componente – una cu caracter acid şi alta cu caracter bazic, care se opun variatiei de pH, în momentul în care se introduce în sistem o cantitate limitată de acid, respectiv de bază tare.

Soluţiile tampon menţin constant pH-ul.

 

TIPURI DE SISTEME TAMPON

  • Acid slab ( HA ) şi sarea acidului cu o bază tare (NaA).

Exemplu: CH3COOH + CH3COONa+

La adaos de acid, intră în acţiune funcţia bazică, respectiv ionul acetat iar la adaos de bază, intră în acţiune funcţia acidă, rspectiv acidul acetic.

CH3COO + H3O+   → CH3COOH + H2O

CH3COOH + OH–    → CH3COO–    + H2O

 

  • Bază slabă ( BOH ) şi sarea sa cu un acid tare ( BX )

       Exemplu: NH 4OH  +  NH 4Cl

 Funcţionează în mod asemănător cu sistemul anterior.

La adaugare de bază:   NH 4+    +   OH→ NH 3 + H2O

 La adaugare de acid:    NH 3  +  H3O+ → NH 4+ H2O

  • Un exemplu de soluţie tampon este sângele.

Sângele conţine acid carbonic (H2CO3) şi ioni bicarbonat (HCO 3).

La adaugare de acid:  HCO 3 + H +→ H 2CO 3

La adaugare de bază: H 2CO 3 + HO→ HCO 3

pH-ul sângelui = 7,4

Indice de tamponare (P) reprezintă raportul dintre cantitatea de acid sau bază tare adaugată (L), exprimată în echivalenţi la litru şi variaţia de pH a sistemului.

P = d L / d pH

 

Reclame