Atomul este constituit din:  Nucleu

                                             Inveliş electronic

Nucleul  este format din: protoni şi neutroni

Invelişul electronic – electroni

Caracteristicile particulelor constitutive ale atomului:

Structura învelişului de electroni

 Electronii  sunt particule elementare încărcate cu sarcină electrică negativă, a căror masă de repaus este de 1840 ori mai mică decât masa atomului de hidrogen.

Electronul este un constituent universal al materiei.

Experienţe care pun în evidenţă prezenţa electronilor:

  • Razele catodice – se produc în urma descărcărilor electrice în gaze rarefiate;
  • Efectul termoelectric – unele metale aduse la incandescenţă emit electroni:
  • Efectul fotoelectric –  sub acţiunea unui flux de radiaţii UV (ultraviolete) unele metale emit electroni. Cantitatea de electroni emisă nu depinde  de intensitatea luminii ci numai de frecvenţa  acesteia.                                                                                      
Reclame