• Transportor de electroni . Trecerea electronilor  de la reducător la oxidant nu se face direct ci prin intermediul moleculelor de apă.

Ox 1 + red 2 ↔ red 1 + ox 2

HOH ↔ H + + HO

 

Transferul electronilor are loc astfel:

Red 2 – e → ox 2                       HO – e → HO

H + + e→ H                               ox 1 + e → red 1

In final: H + HO  → H 2 O

  • Oxidant  – prin atomul de hidrogen:

Na + HOH  →  NaOH  + ½ H 2

MnCl 3  + 2HOH  →  MnO 2 + 3 HCl + ½ H 2

  • Reducător – prin atomul de oxigen.

F2  + HOH  → 2HF + ½ H 2

( NH 4)2 S2 O 8 + 2HOH → (NH 4)2SO4 + H 2O 2 + H 2 SO 4

Reclame