După comportarea în câmpul magnetic, substanţele se clasifică în trei categorii:

–                                  substanţe diamagnetice;

–                                  substanţe paramagnetice;

–                                  substanţe feromagnetice.

          Substanţele diamagnetice  sunt substanţele care, introduse într-un câmp magnetic, se opun liniilor de forţă ale câmpului şi le deviază.

Aceste  substanţe nu au un moment magnetic propriu, deoarece în moleculele respective nu există electroni necuplaţi (singulari). Electronii cuplaţi, fiind de spin opus, îşi compensează reciproc momentele magnetice.

Majoritatea substanţelor sunt diamagnetice.

Substanţele paramagnetice se orientează în direcţia câmpului magnetic, concentrează liniile de forţă ale acestuia şi se magnetizează în acelaşi sens cu câmpul.

Substanţele  paramagnetice  conţin molecule în  care există electroni necuplaţi; aceşti electroni  au momente magnetice necompensate.

Sunt paramagnetice:

–                           moleculele ce conţin elemente tranziţionale cu orbitalii  3 d,  4 d  şi  5 d  incomplet ocupaţi cu electroni;

–                           lantanidele şi actinidele ce conţin orbitalii 4 f şi 5 f incomplet ocupaţi;

–                           moleculele cu număr impar de electroni: NO2 ; NO .

–                           molecula de oxigen – datorită celor doi electroni necuplaţi din orbitalii п de antilegătură.

Substanţele feromagnetice au o comportare similară cu substanţele paramagnetice dar fenomenul este de 10 6  ori mai intens.

Reclame