Cinetica chimică – studiază viteza de reacţie şi factorii care o influenţează.

Viteza  de reacţie – cantitatea de substanţă care se transformă în unitatea de timp sau, referindu-ne la produşi – cantitatea de substanţă care se formează în unitatea de timp.

       Unitatea de masura:  moli / litru · sec

Pentru ca o reacţie să se desfăşoare trebuie  ca moleculele de reactant să se ciocnească între ele. Dar nu orice ciocnire va declanşa reacţia chimică.

Pentru ca reacţia să se producă este necesar ca moleculele care se ciocnesc să posede o anumită energie, numită energie de activare  = energia minimă necesară moleculelor pentru a declanşa reacţia chimică.

Ciocnirile în urma cărora se produce o reacţie = ciocniri eficace

În urma ciocnirii eficace dintre două  molecule rezultă o asociaţie moleculară temporară, bogată în energie = complex activat.

Complexul activat reprezintă o stare de tranziţie cu energia cea mai ridicată şi faţă de reactanţi şi faţă de produşi.

Această energie este necesară pentru învingerea repulsiei electrostatice a norilor electronici ai reactanţilor şi ruperea legăturilor iniţiale.

În urma realizării noilor legături se degajă energie şi se formează produşii de reacţie.

Dacă energia eliberată este mai mare decât a complexului activat reacţia este exotermă.

Dacă energia eliberată este mai mică decât a complexului activat reacţia este endotermă.

Reclame