LEGILE GENERALE ALE CHIMIEI

       1.LEGEA CONSERVARII MATERIEI

  • Legea  conservarii  masei
  •    Legea  conservarii  energiei

In  cursul reacţiilor chimice nu se observă  o mărire sau o micşorare detectabilă a masei totale a sistemului.

Legea  conservarii  maseiMasa substanţelor intrate în reacţie  este egală cu masa substanţelor rezultate din reacţie.

        Transformările chimice sunt însoţite întotdeauna şi de transformarea unei forme de energie în alta.

Legea conservării energiei:  In timpul transformărilor chimice obişnuite, energia nu se crează şi  nici nu se  distruge, ci numai se  transformă  în alte forme de energie.

        Conform teoriei relativităţii restrânse elaborată de Einstein, masa şi energia sistemului  sunt legate  prin relaţia:

                         E = m.c 2

Orice variaţie a energiei este însoţită de o variaţie a masei.

Deoarece masa şi energia sunt două  forme de existenţă a materiei, cele două legi au fost reunite şi

s-a formulat  legea universală a conservării materiei:

         SUMA TOTALĂ A MASEI ŞI ENERGIEI SUBSTANŢELOR CARE REACŢIONEAZĂ ÎNTR-UN SISTEM ÎNCHIS ESTE CONSTANTĂ.

            Nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, totul se transforma.

            In reactiile nucleare are loc o transformare a masei in energie si invers.

Reclame