L E G Ă T U R A      C O O R D I N A T I V Ă

 

  •   Este un caz special al legăturii covalente;
  •   Perechea de electroni ai legăturii provine de la un singur atom:

– Atomul ce posedă o pereche de electroni liberi se numeşte donor;

– Atomul ce posedă un orbital liber se numeşte acceptor. Acesta primeşte perechea de electroni de la atomul donor;

      

Exemplu:  BF3  şi NH3

Borul este:

  • chimic nesaturat
  • formează 3 covalenţe cu fluorul
  • grupează în jurul său 6 electroni
  • are un orbital  p  liber

 

 

 

TEORIA MECANIC – CUANTICĂ A LEGĂTURII COVALENTE

 

Teoria clasică asupra formării legăturilor chimice nu putea să explice o serie de aspecte privind:

–            Natura fizică a legăturii;

–            Energia legăturii;

–            Distanţele interatomice;

–            Modul de formare a spectrelor moleculare.

Aceste probleme au fost rezolvate de mecanica-cuantică, prin folosirea a două metode:

  •  Metoda legăturii de valenţă (sau metoda perechii de electroni) – LV,
  •  Metoda orbitalilor moleculari (OM) sau LCAO (combinarea liniară a orbitalilor atomici).
Reclame