Izomerii sunt speciile chimice care au formule identice dar proprietăţi fizice şi chimice diferite.

Există două tipuri de izomerie:

–          izomerie structurală;

–          izomerie spaţială (stereoizomerie)

 

 

Izomeria structurală : izomerii  diferă după modul de legare a atomilor în complex.

In acest tip de izomerie se includ:

  • Izomeria de hidratare;
  • Izomeria de coordinare;
  • Izomeria de ionizare.

 

Izomeria de hidratare: Izomerii diferă după modul de dispunere a moleculelor de apă  în complex.

Exemplu:

[ Cr (H 2 O ) 6 ] Cl 3 – culoare violet; reactioneaza cu 3 molecule de AgNO 3 →AgCl

[ Cr ( H 2 O) 5 Cl ] Cl 2 . H 2 O  – culoare verde; reactioneaza cu 2 molecule de AgNO3

[ Cr ( H 2 O) 4 Cl 2 ] Cl . 2H 2 O – culoare verde închis; reactioneaza cu o molecula de AgNO3

 

Izomeria de coordinare:

a.   Izomerii diferă după modul de dispunere a liganzilor în cele două sfere de coordinaţie

( apare la compuşii  în care atât anionul cât şi cationul sunt complecşi ).

Exemplu: [ Co ( NH 3 ) 6 ].[ Cr ( CN) 6 ]   şi

[ Co ( CN ) 6 ].[ Cr (NH 3 ) 6 ]

b.  Izomerii diferă după modul în care ligandul se leagă de atomul central.

Exemplu:  Me  ← NO 2      Nitrocomplecşi

Me – O – NO    Nitritocomplecşi

 

      Izomeria de ionizare: Izomerii ionizează în soluţie în mod diferit, în funcţie de dispunerea liganzilor în cele două sfere de coordinaţie.

Exemplu: [ Co (NH 3 ) 4 Cl 2 ] NO 2   şi

[ Co (NH 3 ) 4 NO 2 Cl  ] Cl

Izomeria spaţială (stereoizomeria)

Izomerii  conţin aceleaşi tipuri de legături dar aranjamente spaţiale diferite.

In acest tip de izomerie se includ :

  •  Izomeria geometrică
  •  Izomeria optică

Izomeria geometrică: Este determinată de distribuţia spaţială a liganzilor din sfera I de coordinaţie.  Apare la complecşii cu număr de coordinaţie 4 şi  6.

                

IMPORTANŢA BIOLOGICĂ A COMPUŞILOR DE COORDINAŢIE

 

–          Hemul din sânge – complex  al Fe cu porfirina (mioglobină, hemoglobină);

–          Clorofila – complex Mg- porfirină

Aceşti complecşi au rolul de:

–          transportare şi stocare a oxigenului;

–          transferul de electroni; catalizatori.

Multe combinaţii complexe intră în compoziţia unor medicamente.

Reclame