Valenţa  reală a elementelor  nu poate  fi explicată  dacă se consideră că la formarea legăturilor participă numai electronii necuplaţi din atom.

Explicaţia:

Dacă atomul primeşte din exterior o cantitate  foarte mică de energie, electronii din straturile exterioare se pot decupla şi se pot distribui câte unul pe orbitalii liberi care le stau la dispoziţie.

Se produce apoi:    – contopirea orbitalilor

–  egalizarea energiei orbitalilor.

Prin hibridizare orbitalii îşi modifică energia, forma şi orientarea spaţială.

Hibridizarea  s p  (diagonală)

Are loc contopirea unui orbital  s cu un orbital  p şi rezultă doi orbitali hibrizi, cu aceeaşi formă şi energie, orientaţi coliniar  ( unghiul dintre orbitali = 1800 )

2. Acetilena – C2 H2         H- C ≡ C – H

Orbitalii hibrizi ai celor doi atomi de carbon formează două legături σ iar orbitalii p puri (câte doi de la fiecare atom de carbon ) formează două legături  π

3. Molecula de azot :   N  ≡ N

4.Molecula  de CO2   O ═ C ═ O

 

 

 

Reclame