1. 1.     Temperatura

Mn+4O 2 + 4 HCl-1 → Mn+4Cl 4 + 2 H 2 O ( t o obişnuită)

Mn+4O 2 + 4 HCl-1 → Mn+2Cl 2 + Cl 2 0+ 2 H 2 O (t o crescută)

             2. Catalizatorii

5H3As+3O3 + 2KMn+7O4 + 3H2SO4 → 5H3As+5O4 + 2Mn+2SO4 + K2SO4 + 3H2O

Reacţia este catalizată de KI . Etapele reacţiei :

 1. 10 KI-1 + 2KMnO+74  + 8H 2 SO4 →5I 20 + 2Mn+2SO 4  + 6K2 SO4 + 8H2O
 2. I 2 0 + H 3 As+3O 3  + H2 O→ H3 As+5 O 4 + 2HI-1

Aceste reacţii se numesc reacţii induite.

KI este inductorul reacţiei dintre KMnO 4  şi H 3 As O 3

Catalizatorii pot modifica şi mecanismul reacţiilor.

Mn+7SO 4 + (NH 4 ) 2 S 2 -1O 8 + 3 H 2 O → H 2Mn+4O 3 + (NH) 2 SO 4 -2 + 2 H 2 SO 4

In prezenţa catalizatorilor ( Cu 2+  sau Ag + ) reacţia se desfăşoară astfel:

2Mn+2SO4 + 5(NH4)2S2O8-1 + 8H2O → 2HMn+7O 4  + 5(NH 4)2SO4-2 + 7H2 SO4

    

 3.  pH –ul soluţiei 

 • In mediu bazic:

2 KMn+7O 4  +  H 2 O 2 -1+ 2 KOH → 2 K 2 MnO 4  + 2 H 2 O +  O 2

 • In mediu acid:

2 KMn+7O 4  + 5 H 2 O 2-1 + 3 H 2 SO 4  → K 2 SO 4 +2 MnSO 4+ 8 H 2 O + 5O 2

 • In mediu neutru:

2 KMn+7O 4  +  3 H 2 O 2 -1→ 2Mn+4O 2 + 2 KOH  +  2 H 2 O +  3O 2 0

pH-ul influenţează şi reacţiile de disproporţionare.

Exemplu : descompunerea termică a  KMnO 4:

 • în mediu puternic acid:

2KMn+7O4 + 3H2SO4   K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2 O+5[O]

 • în mediu neutru:

2 KMn+7O 4  → 2 MnO 2  + K 2 O + 3 [O]

 • în topitură alcalină:

2 KMn+7O 4  + 2 KOH → 2 K 2 MnO 4 + H 2 O + [O]

De reţinut:

 • In soluţie, KMnO 4 este oxidant prin Mn7+
 • In topitură, KMnO 4 este oxidant prin atomii de oxigen eliberaţi.

 

 1. 4.     Natura legăturilor care se desfac în cursul procesului redox.

5(COOH)2 + 2KMnO4  +3H2SO4 → 10CO2 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H 2 O

Legătura  C- C din acidul oxalic este o legătură puternică. Reacţia are loc la cald şi în prezenţa ionilor de Mn 2+.

Reclame