Stare naturală

  • sub formă combinată :

– fluorita (CaF2)

– criolita (AlF3.3NaF sau Na3AlF6)

– apatita [3Ca3(PO4)2.Ca(F,Cl)2].

  • se găseşte în apele minerale, în apa potabilă (peste 1,5 ppm.)
  • în organismul animal şi celulele vegetale
  • corpul omenesc conţine compuşi ai fluorului în special în dinţi, oase, unghii şi păr sub formă de apatită.

Preparare

CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2HF

KF + HF KHF2

HF + KHF2 F2 + H2 + KF

Proprietăţi fizice

La temperatură obişnuită, fluorul este gaz, incolor sau foarte slab colorat în galben când este privit în strat gros.

Este mai greu decât aerul. Are miros iritant. Molecula este foarte stabilă din punct de vedere termic; practic nu a putut fi disociată în atomi.

Fluorul are un singur izotop stabil ; prezintă şi radioizotopi, cel mai stabil fiind .

 

 

 

Proprietăţi chimice

q  Fluorul este elementul cel mai electronegativ, manifestând cel mai puternic caracter oxidant.

q  Se combină cu hidrogenul, cu explozie:

F2 + H2 2HF   ( – 250 O C )

q  Descompune apa la rece cu formare de oxigen atomic:

F2 + HOH   2HF  + O2

q  Nu reacţionează direct cu oxigenul şi cu azotul.

q  Carbonul:      2F2   +  C   CF4

q  Siliciul :         2F2  +   Si  SiF4

q  Borul :            3F2  +  B 2BF3

q  Sulful:            3F2  +  S   SF6

q  Descompune oxizii nemetalici  :

SiO2 + 2F2 SiF4 + O2

q   Reacţionează cu unii oxizi metalici:

2CaO + 2F2 2CaF2 + O2

q  Se combină cu metalele, de obicei la temperaturi sub 1000C, insa:

– Ag, Au, Pt nu sunt atacate decât la cald (6000C), iar

– Cu, Ni, Al, Bi,  Zn  se acopera cu un  strat protector de fluorură.

Proprietăţi fiziologice

– Fluorul liber este foarte toxic.

– Remediu:  inhalaţii de amoniac foarte diluat.

Atacă pielea producând ulceraţii.

– Remediu: infiltrarea unei soluţii de gluconat de calciu.

 

Întrebuinţări

q  Obtinerea derivaţilor fluoruraţi organici (fluorocarburi)  :

                 – Tetrafluoretena,  F2C = CF2 , formează prin polimerizare un material plastic solid, foarte inert   –   Teflon.

            – Freonul este un amestec de clorofluorocarburi (CClF3, CCl2F2 şi CCl3F), fiind folosit ca lichid de răcire, fiind netoxic.

– F3C – CH Br Cl  se foloseşte ca anestezic denumit   –  Fluotan

q  Fluorul se foloseşte, de asemenea, la distrugerea unor bacterii nocive, în fermentaţii şi în industria sticlei.

q  Izotopul  radioactiv   este folosit în studiul biochimic al oaselor şi dinţilor.

Reclame