1. Concentraţia procentuală de masă

Exprimă cantitatea in grame de substanţă dizolvată in 100 g soluţie.    

g substanţă / 100 g soluţie     C % = md / m s . 100

Exemple:

–          O soluţie apoasă de NaCl  10%  contine 10g NaCl si 90 g apă.

–          O soluţie de apă oxigenată  3 %  este  formată din  3 g H2O2 si 97 g H2O.

 

2. Concentraţia molară (molaritatea): exprimă numărul de moli de substanţă dizolvată într-un litru de soluţie. 

C M = ν / V s (Litri)           sau        C M =  m d / M. V s (L)

ν = numar de moli dizolvat

V= volum de solutie

Soluţiile care conţin 1 mol de substanţă la 1000mL soluţie, se numesc solutii molare, si sunt notate cu 1 M.

Cele care contin 2 sau 3 moli la Litru de soluţie, se numesc dimolare, respectiv trimolare si se notează cu 2 M sau cu 3 M.

Soluţiile ce contin  ½ moli se numesc demimolare (0,5 M).

Se cunosc soluţii decimolare (0,1M), centimolare (0,01M), milimolare (0,001M).

Pentru cantităţi foarte mici de substanţă dizolvată, în loc de moli  se pot folosi  mili-moli  sau  mili-ioni  gram / L.

 

3. Concentraţia normală (normalitatea)  

Reprezinta numărul de echivalenţi gram de substanţă dizolvată într-un litru de soluţie.

CN = e / V s (L)

CN = md / Eg.Vs (L)

Dupa numarul de echivalenti gram continuti, solutiile se denumesc: normală (1N), dublu normală (2N), triplu normală (3N), decinormală (0,1N), centinormală (0,01N)  etc.

Este necesar sa se cunoasca echivalentii-gram ai substantelor respective.

 

4. Concentraţia molală (molalitatea)

Reprezinta numărul de moli de substanţă dizolvată în 1000 grame solvent pur.

Solutia se numeste: molală (1m), dublu molală (2m), decimolală (0,1m)  etc, dupa numarul de moli continuti.

 

5. Titrul

Cantitatea de substantă, exprimată în grame, dizolvată într-un mililitru de soluţie.

T = g / mL

Exemplu:  o soluţie de HCl 0,1 N  conţine 3,645 g HCl (a zecea parte dintr-o moleculă gram) la litru soluţie, iar la 1 mL, conţine 0,003645g  =  titrul soluţiei.

 

  1. 2.      Fracţia molară X

Reprezintă raportul dintre numărul de moli ai unei substanţe dizolvate si numărul total de moli ai tuturor componentelor soluţiei.

 

Pentru cazul general, al unei solutii cu mai multi componenti:

 

X i  =  n i / n

 

       n i – numrul de moli de compus  i

n   – numărul total de moli din soluţie

∑  X i = 1

Reclame