Legea acţiunii maselor se enunţă astfel:

 Raportul dintre  produsul concentraţiei produşilor de reacţie şi produsul concentraţiei reactanţilor este o constantă, la o temperatură dată.

 Echilibrul chimic este influenţat de:

–           Temperatură

–   Concentraţie

–           Presiune

–           NU ESTE INFLUENŢAT DE CATALIZATORI !

Prin modificarea acestor parametri, echilibrul se poate deplasa într-un sens sau altul.

Sensul în care se deplasează echilibrul este exprimat de principiul lui Le Chatelier (principiul constrângerii minime, diminuării constrângerii).

 

Principiul lui Le Chatelier: Dacă unui sistem aflat în echilibru i se modifică una dintre condiţiile de echilibru, echilibrul se va deplasa în sensul diminuarii acelei modificari.

Reclame