Electroliţii sunt substanţele care, la dizolvarea în apă, se scindează în particule încărcate electric–ioni.

Procesul poartă numele de disociaţie electrolitică sau ionizare.

Fiecare electrolit formează două tipuri de ioni:

–          ioni pozitivi (cationi)

–          ioni negativi (anioni) .

Exemplu:

HCN ↔ H +  +  CN

Gradul de disociere (ionizare) – α – raportul dintre numărul de molecule disociate şi numărul total de molecule dizolvate (coeficient de conductibilitate).

Gradul de disociere  depinde de:

–          natura dizolvantului

–          concentraţia electrolitului

–          temperatură

Constanta de disociere.

AB ↔ A + B +             K = [ A ] . [ B+ ] / [ AB ]

Constanta K nu depinde de concentraţia electrolitului ci numai de temperatură.

Legea diluţiei (legea lui Ostwald): Considerăm [ AB] = C;   α = gradul de disociere

α.C = numărul de molecule disociate

( 1 – α ).C  =  numărul de molecule nedisociate

K = α.C . α.C / ( 1 – α ).C

Deci  K = α 2.C  

Reclame