Sunt considerate nemetale elementele cu electronegativitatea mai mare sau egală cu a hidrogenului, precum şi gazele rare.

Nemetalele au proprietatea de a accepta electroni şi de a forma ioni negativi (anioni).

Procesul este exoterm iar  energia degajată se  numeşte  afinitate pentru electron (kJ.mol -1 ).

Caracterul electronegativ şi afinitatea pentru electroni creşte în aceeaşi perioadă de la stânga la drepta iar în grupă scade de sus în jos.

Stare de agregare

  • Hidrogenul, oxigenul, azotul şi halogenii (fluorul şi clorul) sunt  gaze şi au molecule diatomice
  • Bromul – lichid
  • Iodul şi astatiniul – solide
  • Celelalte nemetale ( sulf, carbon, fosfor etc) – solide

Structura

In stare elementală, nemetalele formează legături covalente, realizând astfel configuraţii stabile de dublet (H 2 )  sau octet.

In compuşi, nemetalele  formează atât legături covalente cât şi legături ionice.

Proprietăţi oxido-reducătoare

  • Nemetalele în stare elementală oxidează  majoritatea metalelor
  • Fluorul şi oxigenul sunt agenţi oxidanţi puternici
  • Azotul şi carbonul sunt oxidanţi slabi

Proprietăţile  acido-bazice

  • Majoritatea oxizilor nemetalelor au caracter acid . Excepţie: CO, N2O, NO, H2O.
  • Tăria oxoacizilor creşte odată cu electronegativitatea nemetalului  şi cu creşterea numărului de oxidare al acestuia.
Reclame