Preparare

  • Acidul fluorhidric se poate prepara direct din elemente, dar reacţia este periculoasă şi nu se aplică.
  • Obişnuit se prepară prin tratarea fluoritei cu acid sulfuric diluat la temperaturi de 200–3000C.

CaF2 + H2SO4  CaSO4 + 2HF

Proprietăţi fizice

Acidul fluorhidric este un gaz incolor, cu miros înţepător şi gust acru.

Se lichefiază uşor, prin simplă comprimare şi se solidifică la  – 83 0 C în sistemul ortorombic.

La temperatură obişnuită, moleculele sunt asociate prin punţi de hidrogen care se desfac odată cu creşterea temperaturii, iar la 900C scindarea este completă.

Prin determinări de difracţie electronică şi de dipol–moment s–a evidenţiat formarea de lanţuri macromoleculare, prin punţi de hidrogen .

Toate constantele fizice ale acidului fluorhidric prezintă valori anormale, datorită asocierii moleculelor sale.

Proprietăţi chimice

  • molecula de acid fluorhidric este extrem de stabilă
  • este un acid slab
  • dizolvă dioxidul de siliciu şi sticla (silicaţii insolubili), cu formarea fluorurii de siliciu, care, în exces de HF, generează acidul hexafluorosilicic:

SiO2 + 4HF SiF4 + 2H2O

SiF4 + 2HF H2SiF6

Pe aceste reacţii se bazează operaţia de gravare pe sticlă.

  • acidul fluorhidric reacţionează cu majoritatea oxizilor:

B2O3 + 6HF 2BF3 + 3H2O

 

  • in comerţ se livrează o soluţie de acid fluorhidric care fumegă în aer şi are concentraţia de 40% HF.
  • sărurile acidului fluorhidric, numite fluoruri, se obţin prin acţiunea fluorului sau a acidului fluorhidric asupra halogenurilor, oxizilor, sulfurilor, carbonaţilor etc.

Hidrolizează:   BF3 + 3H2O H3BO3 + 3HF

Proprietăţi  fiziologice

Acidul fluorhidric gazos este foarte iritant.

– În stare lichidă sau în soluţie provoacă arsuri foarte dureroase.

Remediu: oxid de calciu pentru neutralizare sau  lactat ori gluconat de calciu.  Nu se folosesc unguente grase, deoarece acestea favorizează pătrunderea fluorului în organism.

Acidul fluorhidric lichid  este un antiseptic puternic.

Fluorurile sunt şi ele toxice; în organism determină precipitarea calciului, provoacă căderea unghiilor şi distrugerea dinţilor.

Întrebuinţări

– scrierea şi gravarea pe sticlă

–  solubilizarea silicaţilor

– prepararea fluorurilor si freonilor

– antiseptic puternic (in industria berii – împiedică fermentaţia lactică şi butirică)

– fluorurile de sodiu şi zinc sunt folosite la impregnarea traverselor de cale ferată, pentru prevenirea putrezirii acestora

– fluorura de sodiu este folosită în agricultură, la combaterea dăunătorilor

– cantităţi mici de ioni de F în apa de băut ( 1 ppm ) reduc semnificativ incidenţa cariilor dentare

– fluorura de sodiu ( NaF ) este folosită la pastele de dinţi fluorurate.

Reclame