5. LEGEA VOLUMELOR  ( GayLussac )

La presiune constantă, volumele a două gaze care se combină, se află între ele şi faţă de volumul gazului rezultat într-un raport  simplu de numere întregi şi mici.

Deci substanţele gazoase se combină între ele nu numai în proporţie de greutate bine definită  şi constantă ci şi în proporţii de volum bine definite.

 6.LEGEA LUI AVOGADRO

Volume egale de gaze diferite, aflate la aceeaşi temperatură şi presiune, conţin acelaşi  număr de molecule.

      Numărul lui Avogadro – N A– Numărul de molecule conţinute într-un mol de substanţă.

 NA = 6,022 .10 23 molecule/ mol

Volumul molar . Un mol din orice substanţă aflată în stare de gaz, în aceleasi condiţii de temperatură şi presiune, ocupă acelaş volum.

       Volumul ocupat de un mol de gaz în condiţii normale de temperatură şi presiune reprezintă volumul molar.

Condiţii normale: t = 00 C (273 K) ; p = 1 atm (760 mmHg)

VM = 22,4 L/mol

Cu ajutorul legii lui Avogadro se poate calcula masa moleculară a unui gaz.

Se consideră două gaze diferite, aflate în condiţii normale de temperatură şi presiune. Pentru un mol de gaz , densitatea va fi:

      ρ 1 =  M1 / VM  ;      ρ 2 =  M/ VM  ; Deci         ρ1 / ρ 2  =  M1 / M2.

Dacă  se cunoaşte densitatea celor două gaze şi masa moleculară a unuia dintre ele , se poate afla M al celuilalt gaz.   M1 = ρ1.  M2  2  .

Raportul ρ1 / ρ 2  =  d ; reprezintă densitatea relativă a unui gaz faţă de celălalt.

Dacă gazul de comparaţie este aerul, M medie = 28,9

M1 = 28,9. d aer

       Masa atomică şi masa moleculară absolută.

           A  abs =  A / NA ;    M abs = M / NA

Reclame