2  LEGEA PROPORTIILOR DEFINITE IN GREUTATE (Legea constantei compoziţiei)

 O substanţă chimică este formată întotdeauna din aceleaşi elemente , unite în aceleaşi proporţii indiferent de metoda de obţinere şi de proporţia reactanţilor.

Deci, o substanţă chimică are o compoziţie calitativă şi cantitativă constantă şi bine definită.

3.LEGEA ECHIVALENTILOR

In reacţiile chimice, elementele se combină între ele în rapoarte de masă proporţionale cu echivalenţii lor chimici.

Echivalentul chimic:  Cantitatea dintr-un element care se combină sau substituie în reacţiile chimice 1,008 grame hidrogen, 8 grame  oxigen sau 3 grame carbon.

Cantitatea  de substanţă exprimată în grame numeric egală cu echivalentul chimic se numeşte echivalent gram  sau val.

Calcularea echivalentului gram:

a)         La elemente: Eg = A / valenţă;

b)         La acizi: Eg = M/ numărul de protoni (H+ ) cedaţi în reacţie;

Ex. H3PO4  are 3 valori ale Eg , în funcţie de reacţia în care intră ( M / 1; M / 2; M/3 )

c)         La baze: Eg  = M/ numărul de protoni acceptaţi;

d)        La săruri: Eg = M/ nr. de cationi x sarcina cationului;

Ex. Al2 (SO4)3   Eg = M/ 6

e)         Echivalentul gram redox: Eg = M/ nr. de electroni schimbaţi în reacţie;

4.LEGEA PROPORTIILOR MULTIPLE

 

        Când două elemente pot forma între ele mai multe combinaţii, diferitele cantităţi ale unui element care se combină cu o aceeaşi cantitate din celălalt element, se află între ele într-un raport simplu de numere întregi şi mici.

  • Masa atomică relativă: numărul care indică de câte ori un atom al unui element este mai greu decât atomul de hidrogen.(definiţia dată de Dalton)
  • Unitatea de masă atomică (u.a.m. ) – unitatea carbon  – reprezintă a 12-a parte din masa izotopului 12 C
  • Atomul –gram (molul de atomi) – cantitatea în grame , numeric egală cu masa atomică a elementului.
  • Greutatea atomica a unui element este un numar egal cu masa atomica medie a unui element.
Reclame